Úvod

Letní tábory pro děti děláme již déle než 20 let. V současné době spolupracujeme také se spolkem A7 camps, která má rovněž s tábory bohaté a mnohaleté zkušenosti. S tímto spolkem pořádáme letní tábory v Náměšti nad Oslavou v několika letních termínech. Stránky tábora v Náměšti naleznete zde — https://coolkemp.cz/letni-tabor/ Naším cílem je děti pobavit, poučit je, vštípit jim kladný vztah k přírodě a vést je k samostatnosti. Děti jsou u nás vždy na prvním místě, naši vedoucí jsou proškoleni a mají za sebou několik let praxe práce s dětmi, zdravotnická péče je zajištěna po 24 hod a to odborníky s minimálně středním zdravotnickým vzděláním.

Naše letní tábory

… jsou jazykové s důrazem na prohloubení znalostí jak jazyka, tak i země ze které pochází. Dále jsou to klasické tábory se zaměřením na tábornické dovednosti – morseovku, práci s mapou, busolou, vázání uzlů, rozdělávání ohňů a podobně. Samozřejmostí je rovněž celotáborová hra, vždy jinak tematicky zaměřená.
Součástí tábora jsou také různé soutěže, hry, bojovky, diskotéky. Děti s námi prožijí krásných 10 dní plných pohody, kamarádství, zábavy, koupání apod. Naší prioritou je i výborná kuchyně, chutná a vyvážená strava s celodenním pitným režimem. Možno je také zajistit různé diety (bezlepková, bezlaktózová, vegetariánská atd)